Educatie en Informatie
 

  Klik de logo's aan
 
  De Dorpswerkplaats Nuenen is ruim 10 jaar geleden ontstaan uit het vormingscentrum "De Boerderij" aan de Beekstraat. Vanaf augustus 1997 functioneert de Dorps-werkplaats als een zelfstandige stichting, die zich tot doel stelt volwassenen, die niet meer, of slechts gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen, de faciliteiten te bieden gezamenlijk of individueel hun hobby’s te beoefenen.
 
 

  SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor en door ouderen gebeurt. SeniorWeb Nuenen bestaat dit jaar 10 jaar.
Bibliotheek Nuenen, vestiging Nuenen
Vincent van Goghplein 97
Postbus 118 - 5670 AC Nuenen
tel 040 2833097 fax: 040 2837055


 

Stichting Van Gogh Village Nuenen
Postbus 193
5670 AD Nuenen
Het IVN Nuenen is een afdeling van de landelijke vereniging IVN. Onze afdeling telt zo'n 320 leden en de vele vrijwilligers proberen door middel van natuur- en milieueducatie bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het IVN wil laten zien wat in de eigen omgeving interessant is en wat waard is ombeschermd te worden. Het nut voor de gemeenschap en het plezier voor.
 

Bijna 100 fietsroutes in Nederland
Wat is 55 Plus Educatief?
55 Plus Educatief is een vrijwilligersorganisatie die al meer dan zestien jaren themabijeenkomsten en cursussen organiseert. Ook dit cursusseizoen zijn we er weer in geslaagd een interessant pakket aan cursussen en themabijeenkomsten samen te stellen
 
Dé omroep voor 50-plussers
Omroep MAX is een publieke omroep voor mensen van vijftig jaar en ouder en werkt vanuit de leef- en denkwereld van die leeftijdsgroep.

 

Wandelzoekpagina
Van stadswandelingen tot lange afstands wandelpaden

Teleac - Een leven lang leren voor iedereen
Teleac/NOT draagt als publieke educatieve omroep bij aan een leven lang leren voor iedereen, door middel van een breed, toegankelijk en inspirerend aanbod van crossmediale educatie.

Informatie: Bert Pols - Telefoon: 283 12 09  - E-mail: bert.pols@onsnet.nu